OVERENI PRAVOSTI OVEROVACIHO KODU

OVĚŘENÍ PRAVOSTI OVĚŘOVACÍHO KÓDU

Do políčka OVĚŘOVACÍ KÓD zadejte osmiznakový kód umístěný na nášivce nebo desetiznakový kód umístěný na Průkazu domobrance či Certifikátu o dosažené dovednosti (kód je nutné zadat přesně, s rozlišením velkých a malých písmen).
Po stisknutí tlačítka OVĚŘIT KÓD bude zobrazena informace o pravosti zadaného ověřovacího kódu a další údaje.
Zároveň bude odesláno potvrzení na e-mail objednavatele nášivky resp. držitele průkazu nebo certifikátu.

UPOZORNĚNÍ: Každý kód nášivky je možné z bezpečnostních důvodů ověřit pouze JEDNOU! Na průkaz a certifikát se toto omezení nevztahuje.


OVĚŘOVACÍ KÓD: